Reklamacje

Reklamacja 

 

  1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. Produkty sprzedawane w sklepie www.ryczka.pl są produktami rękodzielniczymi i każdy z nich jest w swoim rodzaju wyjątkowy, każdy może nieznacznie różnić się od innych zarówno fasonem, materiałem, fakturą oraz tonem kolorystycznym.
  4. Reklamację należy zgłosić poprzez formularz na stronie sklepu lub drogą mailową jeżeli potrzeba jest załączenia zdjęcia produktu.
  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  6. Reklamacji nie podlegają produkty które zostały użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób niezgodnym z opisem na stronie ryczka.pl w belce dolnej ,,sposób użytkowania produktów z papieru,,
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania formularza reklamacyjnego.
  8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na podany adres: ul.Andersena 39, 60-193 Poznań w terminie 3 dni od momnetu uznania przez sprzedawcę reklamacji jako uzasadnioną.
Formularz Reklamacji Towarów
  •  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl